Έρευνα

Διερεύνηση της αποδοχής του εμβολιασμού Covid-19 από τους Ογκολογικούς ασθενείς της Κύπρου

Στα πλαίσια της περιόδου που διανύουμε, το Πρόγραμμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC),  διεξάγει μια επιδημιολογική μελέτη που αποσκοπεί στη διερεύνηση της αποδοχής του εμβολιασμού Covid-19 από τους Ογκολογικούς ασθενείς της Κύπρου. Η μελέτη απευθύνεται σε ενήλικα άτομα (18+) με ιστορικό καρκίνου (ενεργό ή μη) που διαμένουν στην Κύπρο. Η γνώση που θα προκύψει, θα συμβάλει στην ανάπτυξη στρατηγικών βελτίωσης και εμπλουτισμού των μέχρι σήμερα δεδομένων και για το λόγο αυτό, η συμμετοχή σας στη μελέτη είναι σημαντική και απαραίτητη.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η εν λόγω μελέτη δεν έτυχε καμίας χρηματοδότησης, ενώ έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ ΕΠ 2021.01.02). Οι απαντήσεις θα διαφυλαχθούν με κάθε ευσυνειδησία και εμπιστευτικότητα, χωρίς καμία αναφορά που να διευκολύνει την αναγνώριση προσώπων. Όλες οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν, θα κωδικοποιηθούν και μετά το τέλος της μελέτης θα καταστραφούν. Μέσω της παρούσας ηλεκτρονικής φόρμας καταγράφεται μόνο η ημερομηνία και η ώρα υποβολής του ερωτηματολογίου. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να αναιρέσετε  τη συμμετοχή σας αφού την έχετε υποβάλει, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς (+357 22 841 782) ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (polychronis.y@live.unic.ac.cy) και αφού δηλώσετε την ώρα και ημερομηνία κατάθεσης του ερωτηματολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί η απόσυρση χωρίς καμία συνέπεια. Για τυχόν παράπονα ή καταγγελίες που αφορούν την εν λόγω έρευνα μπορείτε να απευθυνθείτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: shekeris.a@unic.ac.cy.

Παρακαλούμε όπως επιλέξτε με ειλικρίνεια και σοβαρότητα την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να απαντήσετε κάποιες από τις ερωτήσεις, μπορείτε να τις παραβλέψετε. Τέλος, μπορείτε ανά πάσα στιγμή κλείνοντας το παράθυρο/καρτέλα να τερματίσετε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης είναι 5 με 6 λεπτά. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση,
Η Ερευνητική Ομάδα

Για συμμετοχή ογκολογικών ασθενών στην έρευνα πατήστε εδώ:
https://survey.questionstar.com/Share/9c3b5c64?fbclid=IwAR1YB21w0kdmcjYHkvMc6lTnNbVnBE8I9d_7uvN5Ixv1GE9OcHTRcQLaHe8

 

Σημ. Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμός Κύπρου δεν θα επεξεργαστεί τα δεδομένα των συμμετεχόντων στην έρευνα. Η συμμετοχή διέπεται από τους όρους διεξαγωγής της έρευνας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC)