Ψυχολογική Στήριξη

H ψυχολογική στήριξη αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ολιστικής αντιμετώπισης του καρκίνου καθώς η φύση της νόσου, αλλά και οι θεραπείες έχουν ποικίλες ψυχολογικές, κοινωνικές και πνευματικές επιπτώσεις στον ασθενή και τους οικείους του.  Η διάγνωση του καρκίνου καθώς και οι παρενέργειες από την θεραπεία επιδρούν στην ψυχολογία του ασθενους προκαλώντας ποικίλα συναισθήματα.

Έχουν αναπτυχθεί πρότυπα φροντίδας για τη διαχείριση αυτών των συναισθημάτων και οι  ψυχολόγοι βοηθούν τους ασθενείς, αλλά και τα οικεία τους πρόσωπα, μεταδίδοντας τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις αλλαγές που επιφέρει ο καρκίνος και η πορεία του, ώστε να αποκτήσουν σωστή διάσταση της νόσου, συναισθηματική ισορροπία και να μειώσουν τη συναισθηματική φόρτιση.

Οι ψυχολόγοι του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της πορείας της ασθένειας: από την ανακοίνωση της διάγνωσης, τη θεραπεία την πορεία της επανένταξης στην καθημερινότητα του, αλλά και την υποτροπή και το πένθος.  Η Υπηρεσία προσφέρεται σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, στις εγκαταστάσεις του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου ή και στο σπίτι του ασθενή.

Η βοήθεια που παρέχει ο Ψυχολόγος

Η ομάδα ψυχολόγων του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου αποτελείται από επαγγελματίες που προσφέρουν μια απόλυτα εμπιστευτική και εχέμυθη υπηρεσία, σέβονται τον ασθενή, ακούνε με προσοχή χωρίς να κρίνουν και τον ενθαρρύνουν στο να εκφράσει οποιαδήποτε συναισθήματα, σκέψεις και ανησυχίες.

Οι ψυχολόγοι μας εργάζονται στο πλαίσιο ατομικής, οικογενειακής ή ομαδικής συμβουλευτικής και βοηθούν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους να επεξεργαστούν τα συναισθήματα τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από στρατηγικές και μεθόδους που στηρίζουν τα άτομα να αποκτήσουν και να ενισχύσουν ικανότητες και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να διαχειριστούν τα νέα δεδομένα λόγω της ασθένειας τους.

Στήριξη παρέχεται όταν προκύπτουν δυσκολίες όπως:

 • Αντιμετώπιση της προσαρμογής, της αλλαγής, της αβεβαιότητας ή της απώλειας
 • Δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία του καρκίνου
 • Μείωση αυτοπεποίθησης ή αλλαγές στην αυτοεκτίμηση και την ταυτότητά σας από τη στιγμή της διάγνωσης
 • Αντιμετώπιση του πόνου, κόπωσης και παρενέργειων των θεραπειών
 • Διαχείριση συναισθημάτων όπως η κατάθλιψη, το άγχος, ο πανικός, ή ο θυμός
 •  Διαχείριση των σχέσεων με την οικογένεια, τους φίλους ή τους Επαγγελματίες Υγείας
 •  Ψυχοεκπαίδευση γονέων στο πώς να μιλήσουν στα παιδιά για τον καρκίνο
 • Προσαρμογή στις αλλαγές της σωματικής λειτουργίας και της σεξουαλικής λειτουργίας
 • Διαχείριση αλλαγών στην εικόνα του σώματος μετά τη διάγνωση/θεραπεία
 • Αντιμετώπιση δυσκολιών ύπνου
 • Ζώντας με την αβεβαιότητα, ανησυχία για το μέλλον και φόβο υποτροπής

Πως μπορείτε να λάβετε Υπηρεσίες Ψυχολογικής Στήριξης

Οι ασθενείς παραπέμπονται στην Υπηρεσία Ψυχολογικής Στήριξης από τον Θεράποντα Ιατρό τους ή ζητώντας το απευθείας από τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου μέσω των γραφείων του  σε όλες τις επαρχίες.