Ψυχολογική Στήριξη

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, αξιοποιώντας τη σύγχρονη επιστημονική γνώση, και προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες και επιθυμίες των ασθενών με καρκίνο, εισήγαγε στις Υπηρεσίες του τη Ψυχολογική Στήριξη. Η Υπηρεσία αυτή, προσφέρεται σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου από εξειδικευμένους Ψυχολόγους και έχει ως στόχο να στηρίξει τους ασθενείς και το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον.

Διάφορες μελέτες σχετικά με τον καρκίνο υποστηρίζουν ότι η ψυχολογική στήριξη και η κοινωνική ένταξη είναι σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της πορείας των ασθενών με καρκίνο. Οι ψυχολόγοι αναγνωρίζουν πως ο καρκίνος επηρεάζει τον άνθρωπο σαν ολότητα καθώς και το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον και όχι μόνο σωματικά αλλά και συναισθηματικά.

Η προσφορά υπηρεσιών από τους ψυχολόγους του Συνδέσμου, είναι ένας επιπλέον κρίκος στην αλυσίδα υπηρεσιών που παρέχουν οι άλλοι επαγγελματίες υγείας σε ασθενείς με καρκίνο.

Οι ψυχολόγοι του Συνδέσμου εργάζονται στο πλαίσιο ατομικής, οικογενειακής ή ομαδικής συμβουλευτικής και βοηθούν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους να επεξεργαστούν τα έντονα συναισθήματα που τους κατακλύζουν όπως σοκ, φόβο, άγχος, πανικό, αβεβαιότητα, θυμό, ενοχές, θλίψη, πίκρα, αρνητική διάθεση κ.ά. μετά από μια διάγνωση καρκίνου. Οι επιστήμονες βοηθούν ασθενείς αλλά και συγγενικά τους μέλη να ζουν πιο ολοκληρωμένα καθώς μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και τις αλλαγές που επιφέρει ο καρκίνος, η θεραπεία και η πορεία του, ώστε να απόκτησουν συναισθηματική ισορροπία και να μειωθεί η συναισθηματική φόρτιση.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από στρατηγικές και μεθόδους που βοηθούν/στηρίζουν τα άτομα να αποκτήσουν και να ενισχύσουν ικανότητες και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να διαχειριστούν τα νέα δεδομένα λόγω της ασθένειας.

Οι ψυχολόγοι εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της ασθένειας.

Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται με τον ειδικό της ψυχικής υγείας είναι καθαρά εμπιστευτικές.