Πνευματική Στήριξη

Μέρος της ολιστικής φροντίδας που προσφέρεται είναι και η πνευματική στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους.