Φυσιοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία στην Ανακουφιστική Φροντίδα, στοχεύει στην προσφορά μέγιστης ανακούφισης για τον κάθε ασθενή εξατομικευμένα, διατηρώντας ταυτόχρονα το υψηλότερο εφικτό επίπεδο λειτουργικότητας και αυτονομίας καθ’ όλη την πορεία της νόσου. Η φυσικοθεραπεία συμβάλλει στην αποκατάσταση των ασθενών, επιδρώντας θετικά και στη ψυχολογία τους.

Η Υπηρεσία Φυσικοθεραπείας του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου στελεχώνεται από επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές, όπως  και με φυσικοθεραπευτές με εξειδίκευση στο χειρισμό περιστατικών λεμφοιδήματος.

Η Υπηρεσία προσφέρεται σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, στις εγκαταστάσεις του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, σε χώρους νοσηλείας των ασθενών ή και στο σπίτι του ασθενή.

Η βοήθεια που παρέχει ο Φυσικοθεραπευτής

Η Υπηρεσία Φυσικοθεραπείας του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου παρέχει τις κλασικές μεθόδους φυσιοθεραπείας αλλά επίσης εξειδικεύεται και στο χειρισμό περιστατικών λεμφοιδήματος.

Στόχος της φυσικοθεραπείας στην Ανακουφιστική Φροντίδα είναι η βελτίωση της καθημερινής ζωής του ασθενή μέσω:

  • Της πρόληψης απώλειας  μυικής μάζας και μυικής αδυναμίας (π.χ. κινητοποίηση, αναλγητικά και  μυοχαλαρωτικά ρεύματα)
  • Του χειρισμού συμπτωμάτων (π.χ. κόπωσης, δυσκοιλιότητας, αναπνευστικών προβλημάτων, ανησυχίας και άγχους)
  • Της πρόληψης και αντιμετώπισης λεμφοιδήματος (π.χ. λεμφική μάλαξη, συμπιεστική περίδεση, συμπιεστικά γάντια, συμπιεστικά μανίκια, συμπιεστικές κάλτσες)
  • Της διατήρησης της ανεξαρτησίας του ασθενή όσο αυτό είναι επιτρεπτό

Πως μπορείτε να λάβετε την Υπηρεσία Φυσικοθεραπείας 

Οι ασθενείς παραπέμπονται στην Υπηρεσία Φυσικοθεραπείας από τον Θεράποντα Ιατρό τους ή ζητώντας το απευθείας από τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου μέσω των γραφείων του σε όλες τις επαρχίες.