Φυσιοθεραπεία

Η Υπηρεσία Φυσιοθεραπείας του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου είναι μέρος της σφαιρικής φροντίδας των ασθενών με σκοπό τη βελίτωση της ποιότητας ζωής τους.

Η Υπηρεσία Φυσιοθεραπείας παρέχει τις κλασικές μεθόδους φυσιοθεραπείας αλλά επίσης εξειδικεύεται και στο χειρισμο περιστατικών λεμφοιδήματος.

Φυσιοθεραπεία παρέχεται:

  • Στους εσωτερικούς ασθενείς του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», καθημερινά.
  • Σε εξωτερικούς ασθενείς που προσέρχονται στο φυσιοθεραπευτήριο.
  • Στο Ευαγόρειο Κέντρο στη Λεμεσό και στα κατά Επαρχία γραφεία του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.
  • Στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου.
  • Στην Υπηρεσία Κατ΄ Οίκον Φροντίδας παγκύπρια.

Οι παραπομπές στην Υπηρεσία γίνονται από τους θεράποντες ιατρούς και αφορούν περιστατικά καρκινοπαθών (λαμβάνοντας υπόψιν ότι κριτήριο παραπομπής θα είναι προβλήματα που προέκυψαν από τη νόσο).