Ομάδα Ημερήσιας Απασχόλησης

Η ομάδα εντάσσεται μέσα στα πλαίσια κοινωνικοποίησης των ασθενών και επανένταξης τους στην κοινωνία ως ισότιμα μέλη της πολιτείας.

Στόχοι & Υπηρεσίες:

  • Ψυχοκοινωνική στήριξη
  • Ανάπτυξη της δημιουργικής ενασχόλησης
  • Ανάπτυξη αυτονομίας του κάθε ασθενή/ ανθρώπου
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από δημιουργικά προγράμματα

Το πρόγραμμα και η ομάδα αυτή συντονίζει και οργανώνει η κοινωνική λειτουργός σε συνεργασία με εθελοντές του Συνδέσμου.

Κέντρα Ημερήσιας Απασχόλησης