Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών

Καθημερινά, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, μεταφέρει ασθενείς  προς το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, το Ογκολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, καθώς και το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο στη Λεμεσό,  για τη θεραπεία και την παρακολούθησή τους από τους γιατρούς τους. Οι ασθενείς, εάν υπάρχει ανάγκη μπορούν να συνοδεύονται.

Η Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών προσφέρεται σε όλες τις επαρχίες (Πάφος, Λεμεσός, Λάρνακα και Αμμόχωστος) δωρεάν. Σε κάθε επαρχία, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο λειτουργό, διευθετείται ο χώρος παραλαβής των ασθενών για μεταφορά στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό, ανάλογα. Όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία τους, επιστρέφουν μέχρι το μεσημέρι στις επαρχίες τους.

Ανάλογα με το πρόγραμμα της ημέρας, πιθανόν να διευθετηθούν περισσότερα από ένα σημεία παραλαβής ασθενών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με τους υπεύθυνους λειτουργούς για διευθέτηση μεταφοράς

Πάφος

Τηλέφωνο: 99549207

Ώρα εκκίνησης λεωφορείου: 5:45 π.μ.

Λεμεσός

Τηλέφωνο: 99694213

Ώρα εκκίνησης λεωφορείου: 6:20 π.μ.

Αμμόχωστος

Τηλέφωνο: 99561984

Ώρα εκκίνησης λεωφορείου: 6:30 π.μ.

Λάρνακα

Τηλέφωνο: 99561984

Ώρα εκκίνησης λεωφορείου: 8:00 π.μ.

Πως μπορείτε να λάβετε την Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών

Οι ασθενείς μπορούν να ζητήσουν να λάβουν την υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών απευθείας από τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου μέσω των γραφείων του σε όλες τις επαρχίες. Είναι απαραίτητο να προηγηθεί συνεννόηση με τον οδηγό για κράτηση της θέσης σας.