Κοινωνική Στήριξη

H Κοινωνική Υπηρεσία του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και προγράμματα προς ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Οι κοινωνικοί λειτουργοί ερευνούν, αξιολογούν τα αιτήματα των ασθενών, παραπέμπουν,  συμβουλεύουν και καθοδηγούν, κινητοποιώντας όταν και εφόσον κρίνεται απαραίτητο τους κατάλληλους φορείς τους κράτους και της κοινότητας.

Η Υπηρεσία προσφέρεται σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, στις εγκαταστάσεις του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, στα διάφορα ογκολογικά κέντρα, ιδρύματα, άλλα νοσηλευτήρια ή και στο σπίτι του ασθενή.

Η βοήθεια που παρέχει ο Κοινωνικός Λειτουργός

Η ομάδα των Κοινωνικών Λειτουργών του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου αποτελείται από άρτια εκπαιδευμένους επαγγελματίες οι οποίοι:

  • Υποδέχονται, ερευνούν και αξιολογούν τα αιτήματα των ασθενών ή/και των μελών της οικογένειάς τους
  • Ερευνούν και αξιολογούν τα κοινωνικά, ή/και οικονομικά προβλήματα του ασθενή που χρήζουν υποστήριξης, έχουν συστηματική συνεργασία με τον ασθενή, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον, και παραπέμπουν σε άλλους επαγγελματίες ή υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο
  • Συμβουλεύουν και καθοδηγούν τον ασθενή και το στενό οικογενειακό του περιβάλλον για τις παροχές και τα ωφελήματα που τυχόν να δικαιούται κατά τη διάρκεια της θεραπείας του
  • Συνεργάζονται και διασυνδέουν τους ασθενείς με δημόσια και ιδιωτικά ογκολογικά κέντρα, το Υπουργείο Υγείας, το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς επίσης και φορείς στην  κοινότητα με στόχο την καλύτερη  διαχείριση των προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν.
  • Καθοδηγούν τον ασθενή και το περιβάλλον του για την αποτελεσματικότερη χρήση όλων των υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, που μπορούν να βοηθήσουν στην πορεία της ασθένειας
  • Στηρίζουν συναισθηματικά τον ασθενή και την οικογένειά του μέσα στα πλαίσια της εχεμύθειας τηρώντας όλους τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας του επαγγέλματος.
  • Συνεργάζονται με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα Ανακουφιστικής φροντίδας με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση του ασθενή και της οικογένειας του. 

Πως μπορείτε να λάβετε Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης

Οι ασθενείς παραπέμπονται στην Υπηρεσία Κοινωνικής Στήριξης από τον Θεράποντα Ιατρό τους ή ζητώντας το απευθείας από τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου μέσω των γραφείων του σε όλες τις επαρχίες.