Κοινωνική Στήριξη

Η επικοινωνία και στήριξη της υπηρεσίας μας ξεκινά από την μέρα της διάγνωσης του ασθενή και εμπλέκεται σε όλα τα στάδια της πορείας του μέχρι το τέλος των θεραπειών αλλά και μετά στην πορεία της επανένταξης του στην καθημερινότητα του.

Η ομάδα των Κοινωνικών Λειτουργών του Συνδέσμου μας υποδέχεται το αίτημα/αιτήματα του ασθενή και μελών της οικογένειας του, ερευνά και αξιολογεί τα ψυχο-κοινωνικά, ή/και οικονομικά προβλήματα του ασθενή που χρήζουν υποστήριξης, συμβουλεύει και καθοδηγεί τον ασθενή και το στενό οικογενειακό του περιβάλλον για τις παροχές και τα ωφελήματα που δικαιούται κατά την διάρκεια της θεραπείας του, κινητοποιεί τον ασθενή και το περιβάλλον του για την αποτελεσματικότερη χρήση των υπηρεσιών του Συνδέσμου

Συνεργάζεται:

  • Με δημόσια και ιδιωτικά ογκολογικά κέντρα
  • Υπουργείο Υγείας
  • Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
  • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την διαχείριση των προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζει ο ασθενής

Στηρίζει συναισθηματικά τον ασθενή και την οικογένεια του διασφαλίζοντας τα προσωπικά του δεδομένα.

Επίσης οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου εξυπηρετούν τους ασθενείς Παγκύπρια και είναι οι Συντονιστές των Ομάδων Ημερήσιας Απασχόλησης στις επαρχίες μας.