Υπηρεσία Κατ’ Oίκον Φροντίδας

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, ακολουθώντας τις σύγχρονες αντιλήψεις για να μην ιδρυματοποιούνται οι ασθενείς, λειτουργεί το πρόγραμμα φροντίδας ασθενών στο σπίτι τους. Η υπηρεσία απασχολεί νοσηλεύτριες, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και φυσιοθεραπευτές που συνεργάζονται με τον θεράποντα γιατρό και στηρίζεται από τους γιατρούς στο Κέντρο Ανακουφιστικής «Αροδαφνούσα». Η πιο πάνω ομάδα, συντονίζεται και συνεργάζεται ώστε η φροντίδα που προσφέρεται να είναι σφαιρική και εξατομικευμένη για τον κάθε ασθενή, ανάλογα με τις ανάγκες του. Οι ασθενείς παραπέμπονται στην υπηρεσία, από τον θεράποντα γιατρό τους, αλλά μπορούν οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους να ζητήσουν βοήθεια από την υπηρεσία σε όλα τα γραφεία του συνδέσμου. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού του αναγκαίου εξοπλισμού όπως π.χ. ειδικά ιατρικά κρεβάτια, τροχοκαθίσματα, συστήματα παροχής οξυγόνου κλπ.

Η υπηρεσία προσφέρεται και σε 24ωρη βάση στις επαρχίες Λευκωσίας & Λεμεσού καλώντας το 97880686 για Λευκωσία & 99389246 για Λεμεσό.