Διοικητικό Συμβούλιο

 

Αδάμος Αδάμου Πρόεδρος
Μύρια Σταυράκη Αντιπρόεδρος
Αντώνης Τζιακούρης Επίτιμος Γραμματέας
Νικηφόρος Ορφανός Επίτιμος Ταμίας
Ευδόκιμος Ξενοφώντος Μέλος
Αρτέμης Ζαχαρίου Μέλος
Μαρία Παπαθανασίου Μέλος
Χρίστος Πετρίδης Μέλος
Παύλος Νεοφύτου Μέλος
Μάρλεν Δημητρίου Μέλος
Ρένα Ιωάννου Μέλος
Κώστας Γαβριηλίδης Μέλος
Αδάμος Λοίζου Μέλος
Χριστόδουλος Πατσαλίδης Μέλος
Έλενα Τσέντα Μέλος
Αντρέας Δημητρίου Μέλος
Άντρη Αντωνιάδου Μέλος
Μιχάλης Ιωάννου Μέλος
Άριστος Γεωργίου Μέλος
Συντονιστική Επιτροπή 2020
Αδάμος Αδάμου Πρόεδρος
Μύρια Σταυράκη Αντιπρόεδρος
Αντώνης Τζιακούρης Επίτιμος Γραμματέας
Νικηφόρος Ορφανός Επίτιμος Ταμίας
Μάρλεν Δημητρίου Μέλος
Άντρη Αντωνιάδου Μέλος
Μιχάλης Ιωάννου Μέλος