Έργα Επέκτασης "Αροδαφνούσας"

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, για να ικανοποιηθούν οι αυξανόμενες ανάγκες των καρκινοπαθών Παγκύπρια, χρειάζονται 50 κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας. Αυτή τη στιγμή, το μόνο κέντρο του είδους του στη Κύπρο όπου προσφέρεται ολιστική και σφαιρική ανακουφιστική φροντίδα των ασθενών με καρκίνο είναι η Αροδαφνούσα η οποία διαθέτει 15 κλίνες νοσηλείας. Για τον λόγο αυτό, ξεκινήσαμε τα έργα επέκτασης της έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενεί μέχρι και 25 καρκινοπαθείς. Αναμένεται ότι μέχρι το 2020 τα έργα θα ολοκληρωθούν έτσι ώστε ένας μεγαλύτερος αριθμός ασθενών με καρκίνο να μπορούν να εξυπηρετούνται σε υπερσύγχρονους χώρους που θα έχουν δημιουργηθεί βάση Ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών.