Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ»

Νοσηλευτήριο με 15 κλίνες νοσηλείας για:

  • Έλεγχο πόνου και άλλων συμπτωμάτων από την ασθένεια
  • Ψυχολογική στήριξη
  • Κοινωνική στήριξη
  • Φυσιοθεραπεία
  • Φιλοξενία εν όσο υποβάλλεται ο ασθενής σε θεραπείες στα ογκολογικά κέντρα
    (ιδιαίτερα αν είναι από μακριά)
  • Φιλοξενία για ξεκούραση της οικογένειας
  • Φροντίδα τελικού σταδίου της νόσου

Στόχος μας είναι να εξυπηρετούνται όσο το δυνατό περισσότεροι ασθενείς γι΄αυτό η νοσηλεία είναι για μικρά χρονικά διαστήματα (2-3 βδ).

 

 

 

Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ