40 Χρόνια Αροδαφνούσα

Αροδαφνούσα. 1976-2016. Από το χθες, στο αύριο.

Η «Αροδαφνούσα», όταν πρωτολειτούργησε το 1976, σκοπό είχε να καλύψει τις ανάγκες των προσφύγων και άπορων καρκινοπαθών, που χρειάζονταν στέγη και φροντίδα. Στα 40 χρόνια της ιστορίας της, η Αροδαφνούσα εξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας όπου στόχος πλέον είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. Σήμερα, η Αροδαφνούσα επεκτείνεται για να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε περισσότερους ασθενείς καλύπτοντας έτσι καλύτερα τις αυξανόμενες ανάγκες των καρκινοπαθών συνανθρώπων μας.