21 Μαρτίου, 2016

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Να βρεθεί άμεσα λύση για τερματισμό της ταλαιπωρίας καρκινοπαθών λόγο απεργίας νοσηλευτών

Με μεγάλη μας λύπη παρατηρούμε τις σοβαρές συνέπειες της απεργίας των νοσηλευτών στους ασθενείς. Σε αυτούς κατατάσσονται και οι καρκινοπαθείς συνάνθρωποι μας στους οποίους, επίσης, η έλλειψη προσωπικού έχει αντίκτυπο στη θεραπεία τους. Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου εύχεται να βρεθεί άμεσα λύση για να φέρει τέλος στη ταλαιπωρία όλων των ασθενών που ήδη ταλαιπωρούνται με σοβαρά προβλήματα υγείας.