03 Απριλίου, 2016

Κάνουμε Strike με αγάπη

Είδος εκδήλωσης: Φιλανθρωπικό Παιχνίδι Bowling
Τοποθεσία: Galactica Bowling (2ος ορ.)
Διοργανωτές: Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου
Παρουσιαστές: Επαρχιακός Σύνδεσμος Bowling