23 - 28 Ιουνίου, 2017

Φιλανθρωπική κρουαζιέρα Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου

Η φιλανθρωπική κρουαζιέρα διοργανώνεται στα πλαίσια της Πορειάς Χριστοδούλας σε συνεργασία με τη Salamis Tours για οικονομική στήριξη του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.