23 Οκτωβρίου, 2016

Πανηγύρι χαράς

Τοποθεσία: Αστυνομία Κύπρου & Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου