14 - 16 Οκτωβρίου, 2016

Ένας άνθρωπος. Ένα ποδήλατο. Ένας Σκοπός.

Είδος εκδήλωσης: Παγκύπρια Φιλανθρωπική Ποδηλατοδρομία