07 Οκτωβρίου, 2016

GCS BBQ

Είδος εκδήλωσης: Φιλανθρωπικό Barbeque του GCSchool of Careers
Τοποθεσία: GCSchool, Στρόβολος