08 Απριλίου, 2017

Έρανος στις υπεραγορές

Εθελοντές του Συνδέσμου, θα πραγματοποιήσουν έρανο έξω από τις υπεραγορές το Σάββατο 8 Απριλίου 2017, από τις 08:00 - 17:00.