30 Ιανουαρίου, 2016

Exhibition: A gathering of Art

Είδος εκδήλωσης: FUNDRAISING ART EXHIBITION
Τοποθεσία: Περιοδικό blurred & Αντικακρινικός Σύνδεσμος Κύπρου