28 Απριλίου, 2018

Έρανος σε υπεραγορές

Εθελοντές του Συνδέσμου θα πραγματοποιήσουν έρανο έξω από  υπεραγορές  το Σάββατο 28 Απριλίου 2018, από τις 08:00 - 17:00.

Έρανοι επίσης θα πραγματοποιηθούν από τις 16 Απριλίου  μέχρι τις  29 Απριλίου, 2018   σε δημόσια γραφεία, ημικρατικούς οργανισμούς, τράπεζες, δημαρχεία, εταιρείες, σχολεία, πανεπιστήμια, κολέγια και σε κοινότητες .